آدرس

خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان شهید بهشتی - نبش شهید بهشتی 6 - ساختمان اردیبهشت - پلاک 12 - طبقه چهارم - واحد 402

تلفن و فکس

تلفن : 47-32213046-056 فکس:32213049-056

کدپستی

9713913445

ایمیل

info@k-kj.ir