گروه 9 - کشاورزی و منابع طبیعی

رشته : دامپروری و دامپزشکی تعداد کارشناسان : 9 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • ارزیابی خوراک،کنسانتره و مکمل های مصرفی دام وطیور
 • تشخیص بیماری های دامی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از مصرف داروهای دامپزشکی
 • تشخیص ، ارزیابی و تعیین خسارت ناشی از شزایط نگهداری و حمل و نقل دام وطیور و فرآورده های آنها
 • تشخیص،ارزیابی و تعیین خسارت ناشی از فرآورده های دامی فاسدشده
 • (رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی (دام وطیور
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های انها
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات فرآورده های آنها
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تجهیزات متعارف تولید و نگهداری دام وطیور
 • ارزیابی حق المتیاز مجوزهای واحدهای دامداری و دامپروری
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل جایگاه های متعارف (غیر صنعتی) دام وطیور
صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها
 • شماره عضویت : 4701400001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/08/21
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ی ارشد مهندسی کشاورزی-ژنتیک و اصلاح نژاد
 • موبایل : 09151109572
 • پست الکترونیک : rezaee754@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

هانی رضائی

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها
 • شماره عضویت : 4701400002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/08/21
 • (مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد دامپروری (ژنتیک و اصلاح نژاد دام
 • موبایل : 09155625038
 • پست الکترونیک : Rmohsen46@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

محسن رئوفی فرد

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها
 • شماره عضویت : 4701400003
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/08/21
 • مدرک تحصیلی : دکتری دامپزشکی
 • موبایل : 09151611285
 • پست الکترونیک : Rezakomaili@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

رضا کمیلی

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها
 • شماره عضویت : 4701400004
 • تاریخ شروع کارشناسی : 92/03/08
 • مدرک تحصیلی : دکتری دامپزشکی
 • موبایل : 09155227889
 • پست الکترونیک : bijanhezbollahi@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : فردوس

بیژن حزب الهی