گروه 3 - امور پزشکی و غذایی

رشته : مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن ------------- تعداد کارشناسان : 2 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی:

 • تشخیص و ارزیابی فرآورده های گوشتی
 • تشخیص و ارزیابی شیر و فرآورده های آن
 • تشخیص و ارزیابی فرآورده های غلات ، حبوبات و خشکبار
 • تشخیص و ارزیابی فرآورده های سبزی ها ، میوه ها و آشامیدنی ها
 • تشخیص و ارزیابی روغن ها ، چربی ها ، چاشنی ها ، ادویه ها و افزودنی ها
 • تشخیص و ارزیابی شیرین کننده ها و فرآورده های قنادی
 • بررسی و ارزیابی فرآینده تهیه مواد غذایی
 • بررسی و ارزیابی الگوهای مصرف و مکمل های غذایی
صلاحیت های کارشناس
تشخیص و ارزیابی فرآورده های گوشتی
 • شماره عضویت : 4701640001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 86/10/12
 • مدرک تحصیلی : کارشناس علوم تغذیه
 • موبایل : 09155619816
 • پست الکترونیک : mahmoodbehtarin@ymail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

محمود بهترین

صلاحیت های کارشناس
تشخیص و ارزیابی فرآورده های گوشتی
تشخیص و ارزیابی فرآورده های غلات ، حبوبات و خشکبار
 • شماره عضویت : 4702640002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : دکترای علوم صنایع غذایی
 • موبایل : 09151007300
 • پست الکترونیک : Bhassani1360@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : استان بجز بیرجند

بهرام حسنی