بازدید: 744

*دوره آموزشی با عنوان :
- گزارش نویسی
- استاد مدرس : جناب آقای مهندس توکلی
*شرایط ، زمان و محل برگزاری دوره آموزشی :
 - شرکت در جلسه جهت کارشناسان محترم کانون کارشناسان رسمی رایگان  و در اخذ صلاحیت برای هر رشته موثر میباشد.
- زمان برگزاری روز چهارشنبه 96/04/28 ساعت 18 الی 20 . محل برگزاری دفتر کانون کارشناسان واقع در خیابان بهشتی . نبش بهشتی 6 ساختمان اردیبهشت . طبقه 4 . واحد 402 .
- تعداد پذیرش جهت شرکت در دوره 46 نفر می باشد.
- جهت انجام مراحل ثبت نام به دفتر کانون مراجعه و یا از طریق صفحه تلگرام کانون درخواست خود را ارسال فرمائید .