بازدید: 484

همکاران محترم گروه کشاورزی و منابع طبیعی      

 
به اطلاع می رساند هفتمین جلسه هم اندیشی کارشناسان محترم گروه کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص مباحث مرتبط با انجام کارشناسی های ارجاعی و بحث و تبادل نظر پیرامون آن روز شنبه مورخ 96/5/21 راس ساعت 18 در محل سالن جلسات کانون واقع در خیابان بهشتی - نبش بهشتی 6 - برگزار می گردد ، از کلیه اعضا محترم گروه دعوت می گردد راس ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانید.
هیات رئیسه گروه کشاورزی و منابع طبیعی - کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی