دسته: اخبار
بازدید: 439

مهمترین موارد طرح شده در جلسه مشترک قضات و مسئولین محترم قضایی دادگستری کل خراسان جنوبی و اعضای محترم هیات مدیره کانون کارشناسان  رسمی دادگستری خراسان جنوبی از طریق ویدئو کنفرانس :

در ابتدا ریاست هیات مدیره کانون جناب آقای دکتر بهدانی از مسئولین و قضات محترم دادگستری کل خراسان جنوبی به جهت فراهم آوردن امکان حضور در جلسه مشترک تشکر و قدردانی نموده و در مقدمه به این بحث اشاره کردند که ارزش واقعی کار کارشناسان رسمی دادگستری ، به اعتبار نقش آن در تحقق عدالت است .ایشان بیان نمودند که ما فقط یک شاخص داریم و آن فقط عدالت است و افتخار ما اینست که نظام قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اول پیروزی انقلاب اسلامی با محوریت بزرگمردی حقوق دان و آزاد اندیش و آگاه ،شهید آیت الله دکتر بهشتی برای تحقق هرچه بهترعدالت و بهره گیری از توان کارشناسان و تبیین نقش و جایگاه کارشناسی در نظام قضایی ، قانون را تصویب کردند.تصویب این قانون در یک دوره کوتاه حکایت از آن دارد که پیشکسوتان انقلاب اسلامی و زمامداران عرصه قضا در نظام جمهوری اسلامی ایران  به این مسئله توجه کافی داشته اند و این قانون گذاری مهم سبب شده امروزه که ما شاهد پیچیدگی های مسائل جامعه هستیم ، رسیدگی به بسیاری از پرونده های قضایی با کمک کارشناسان رسمی دادگستری امکان پذیر گردد. به عبارت دیگر تحقق عدالت و رسیدگی قضایی در بسیاری از پرونده در گرو کار کارشناسی قرار گرفته است ،لذا و به استناد این موضوع ، تعامل و همکاری هرچه بیشتر بین دستگاه قضایی و مجموعه کارشناسان رسمی دادگستری ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد .

ریاست محترم هیات مدیره در ادامه به موضوع ضرورت کسب صلاحیتهای لازم برای کارشناسان اشاره نموده و ضرورت کسب تخصص های علمی و صلاحیت های فردی و شخصیتی را یادآور شدند و تاکید نمدند که گزارش های کارشناسی باید دقیق مستند و همراه با دلایل و مبانی شکل گیری نظریه کارشناسی باشد .

در ادامه جلسه ریاست هیات مدیره کانون پیشتهاداتی از جمله درخواست رعایت صلاحیتهای کارشناسی ، عدم استفاده از کارشناسان خبره ، تعیین سرگروه در هیات های کارشناسی و با حق الزحمه مناسب و بکارگیری کارشناسان با سابقه کم در هیات ها و استفاده قضات محترم از ظرفیت انجام کارشناسی از طریق معاضدتی که منطبق بر قانون می باشد و درخواست از مسئولین محترم قضایی و قضات محترم مبنی بر رعایت تعرفه دستمزد کارشناسی به منظور پرهیز از اطاله دادرسی و رعایت بهداشت قضایی ارایه نمودند .

جناب آقای مهندس خوشنام نایب رئیس محترم هیات مدیره نیز در خصوص آمادگی کانون برای کارشناس کشیک در محل کانون در رشته های پرتقاضا مانند ساختمان ، کشاورزی و مشکلات موضوع داوری ،تامین دلیل و موارد دیگری را بیان نمودند پس از آن قضات محترم حاضر در جلسه و مسئولین محترم قضایی در شهرستان هادرخواست ها و پیشنهادات خود را در خصوص مقوله کارشناسی بیان نموده و پس از آن مجدد ریاست محترم هیات مدیره ضمن توضیحات لارم در خصوص موارد مطرح شده اشاره نمودند که کانون کارشناسان رسمی دادگستری سعی و تلاش خود را در جهت مرتفع نمودن دغدغه های قضات و مسئولین محترم قضایی نسبت به امور کارشناسی به کار خواهد بست .

در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید .

                                                                روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری