شرح و توضیحات در خصوص دوره برگزار شده . لطفا به ادامه مطلب بروید

?? برگزاری دوره آموزشی جهت کارشناسان رشته راه و ساختمان 
                   با صدور گواهینامه و اعمال در اعطای صلاحیتهای کارشناسیلیست کارشناسان کشیک خرداد ماه 96