لیست اسامی کارشناسان کشیک ادیبهشت ماه 96اطلاعیه مهم در خصوص تمدید پروانه های کارشناسی

اسامی کارشناسان کشیک فروردین ماه 96برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تولید برق از منابع تجدیدپذیر با حضور جناب آقای مهندس تفضلی