اطلاعیه ، برگزاری همایش درخصوص نحوه عملکرد بیمه های مختلف بهنگام رخداد حوادث و استفاده بهینه از بیمه های موجود توسط سازمان نظام مهندسی استان** جهت اطلاعات بیشتربروی ادامه مطلب کلیک کنید.

 ساختمان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی در مراسمی با حضور اعضای محترم هیات مدیره ، نماینده محترم شورای عالی کانون کارشناسان و اعضای محترم هیات مدیره قبلی کانون به بهره برداری رسید . ساختمان کانون با متراژ 180 مترمربع دارای قسمتهای مختلف امور اداری ، امور مالی ، دادستان انتظامی ، کارشناس کشیک ، هیات مدیره و سالن جلسات آموزشی با ظرفیت تقریبی۵۰نفر بوده و اعتباری بالغ بر 430 میلیون تومان خریداری گردیده است . همچنین جهت تجهیز ساختمان مبلغ 50 میلیون تومان هزینه شد. کلیه مبالغ از منابع داخلی کانون هزینه شده است .

گزارش تصویری در ادامه مطلب

 ششمین جلسه هم اندیشی اعضاء گروه کشاورزی و منابع طبیعی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در  راستای ادامه مباحث جلسه  آموزشی