گروه10 - خدمات اداری و عمومی

رشته : ایرانگردی و جهانگردی تعداد کارشناسان : 1 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به مسافرهای سیاحتی و زیارتی
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص استفاده از اماکن اقامتی
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص استفاده از اماکن پذیرایی
 • تعیین حق الامتیاز و درجه-بندی در امور تخصصی مربوط
  بررسی و اظهارنظر در خصوص موقعیت محلی اماکن اقامتی ،پذیرائی و آژانسهای مسافرتی
صلاحیت های کارشناس
 • بررسی و اظهار نظر در امور مربوط به مسافرهای سیاحتی و زیارتی
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص استفاده از اماکن اقامتی
 • شماره عضویت : 4701230001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی :فوق لیسانس جغرافیا ، برنامه ریزی روستایی و گردشگری روستایی
 • موبایل : 09155317682
 • پست الکترونیک : hraffpp@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

حمیدرضا عطاریان