گروه7-صنعت وفن

رشته : برق الکترونیک و مخابرات تعداد کارشناسان : 5 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • رسیدگی و ارزیابی تجهیزات مخابراتی بی سیم
 • رسیدگی و ارزیابی تجهیزات ماهواره ای و رادار
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه
 • رسیدگی به اختلافات فی ما بین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه
 • (رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی ویژه د ( با ذکر تخصص
 • رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات الکتریکی برق عمومی
 • رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پستدهای برق فشار قوی
 • رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
 • رسیدگی و ارزیابی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
 • رسیدگی و ارزیابی سیستمهای حفاظتی و امنیتی الکترونیکی
 • رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه های مخابرات کابلی
صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و ارزیابی و تعین خسارت وارده به تاسیسات الکتریکی برق عمومی
 • رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پست های برق فشار قوی
 • شماره عضویت : 4701240001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 86/10/12
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی برق-الکترونیک
 • موبایل : 09151614113
 • پست الکترونیک : a.mehr2000@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

علی مهرورزان

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و ارزیابی و تعین خسارت وارده به تاسیسات الکتریکی برق عمومی
 • شماره عضویت : 4708240002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ی مهندسی برق-الکترونیک
 • موبایل : 09153152767
 • پست الکترونیک : Rezakhakestary@gmail.com
 • حوزه فعالیت : قائن

غلامرضا خاکستری

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و ارزیابی و تعین خسارت وارده به تاسیسات الکتریکی برق عمومی
 • شماره عضویت : 470240003
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ی مهندسی برق-قدرت
 • موبایل : 09151625201
 • پست الکترونیک : Alirezaramazani1342@gmail.com
 • (حوزه فعالیت : منطقه دو (قاین ،سرایان، فردوس ، درمیان

علیرضا رمضانی

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و ارزیابی و تعین خسارت وارده به تاسیسات الکتریکی برق عمومی
 • شماره عضویت :4701240005
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ی مهندسی برق-الکترونیک
 • موبایل : 09153344456
 • :پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند,سربیشه

سعید محمودآبادی

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و ارزیابی و تعین خسارت وارده به تاسیسات الکتریکی برق عمومی
 • شماره عضویت : 4701240004
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت
 • موبایل : 09151614138
 • :پست الکترونیک alirezanikshoar@yahoo.com
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند ,سربیشه

علیرضا نیک شعار

گروه7-صنعت وفن

رشته : برق ،ماشین و تاسیسات کارخانجات تعداد کارشناسان : 6 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در شهرک ها و واحدهای صنعتی
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه
 • رسیدگی به اختلافات فی ما بین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه
 • (رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی امور ویژه ( با ذکر نام
 • رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاه های فنی
 • (رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع (ذکر نام صنعت و حداکثر دو صنعت
 • رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات تولیدی و صنعتی
 • رسیدگی و ارزیابی ماشین الات ساختمانی و عمرانی
صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاه های فنی
 • رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی
 • رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی
 • رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع غذایی
 • رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع سلولزی
 • رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع کاشی و سرامیک
 • رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات و تاسيسات کارخانجات توليدي و صنعتي
 • تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارت و حق الامتياز در امور ماشين آلات راهسازي و عمراني
 • شماره عضویت : 4701250001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 81/02/29
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک
 • موبایل : 09155620370
 • پست الکترونیک : Fereidoon_sadeghi@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : سراسر کشور

فریدون صادقی شهرستانک

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در شهرک ها و واحدهای صنعتی
 • شماره عضویت : 4701250002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 86/10/12
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت صنعتی
 • موبایل : 09123186587
 • پست الکترونیک : SAAL84@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

حمید حاجی زاده

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاه های فنی
 • شماره عضویت : 4701250003
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی صنایع برنامه ریزی سیستم ها
 • موبایل : 09153620738
 • پست الکترونیک : Mebnali@gmail.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

محمد مودی

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاه های فنی
 • رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی
 • شماره عضویت : 4702250004
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
 • موبایل : 09155031513
 • پست الکترونیک : Reza.boskabadi@gmail.com
 • (حوزه فعالیت : منطقه دو(قاین ،سرایان ،فردوس ،درمیان

رضا بسکابادی

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاه های فنی
 • رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی

 • شماره عضویت : 4701250005
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
 • موبایل : 09151611444
 • :پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت:منطقه یک (بیرجند , سربیشه

خلیل خلیلی

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه در پستهای توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی
 • شماره عضویت : 4701250006
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی برق-قدرت
 • موبایل : 09121940035
 • moj_jafari2003@yahoo.com:پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند ,سربیشه

سیدمجتبی جعفری

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه در پستهای توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی
 • شماره عضویت : 4701250007
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی برق-کنترل
 • موبایل : 09151608519
 • پست الکترونیکی : khosravi53@yahoo.com
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند ,سربیشه

مهدی خسروی زادنبه

گروه7-صنعت وفن

رشته : تاسیسات ساختمانی تعداد کارشناسان : 5 نفر

کارشناسان گروه منابع آب و معادن

 • ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات تولید و توزیع بخار و هوای فشرده
 • ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات و تجهیزات سردخانه ها
 • رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و لوازم خاص (ذکر نام )
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق الامتیاز
 • رسیدگی به اختلافات فی ما بین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی
 • ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
 • ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودی ساختمان ها
 • ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات الکتریکی ساختمان ها
 • ارزیابی و رسیدگی به امور سانسورها ،بالابرها و پله های برقی
  ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات و سیستم های اعلام و اطفا حریق ساختمان
صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
 • ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی
 • ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات به امور آسانسورها، بالابرها و پله های برقی
 • شماره عضویت : 4701300001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/04/18
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
 • موبایل : 09153620696
 • پست الکترونیک : AAF1349@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

علی عابدینی فنودی

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
 • شماره عضویت : 4701300002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 89/10/12
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی برق-قدرت
 • موبایل : 09151613633
 • پست الکترونیک : rezavanihossain@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

حسین رضوانی

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
 • ارزيابي و رسيدگي به امور آسانسورها و بالابرها و پله هاي برقي
 • شماره عضویت : 4701300004
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات
 • موبایل : 09155619303
 • eghbali@abfar-kj.ir :پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند ,سربیشه

وحیدرضا اقبالی

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
 • ارزیابی و رسیدگی به امور آسانسورها ، بالابرها و پله های برقی
 • ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات الکتریکی ساختمان
 • شماره عضویت : 4701300003
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی تکنولوژی
 • موبایل : 09128240291
 • پست الکترونیک : esp_pourali@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی (مهمان تهران)

اسماعیل پورعلی