دادسرا و دادگاههای انتظامی

ماده 59- شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد: الف – نام و نشانی شاکی. ب – موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد. شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی… ادامه خواندن دادسرا و دادگاههای انتظامی

آزمون ، کارآموزی ، صدور پروانه کارشناسی

ماده 51- شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار کشور منتشر می شود تعداد کارشناسان مورد نیاز در رشته های مختلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهند نمود. تبصره 1- شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستری های استانها و کانونها را در مورد… ادامه خواندن آزمون ، کارآموزی ، صدور پروانه کارشناسی

بازرسان

ماده 49- وظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:الف – مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و در تعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می باشند.ب – هر زمان که لازم بدانند می توانند امور مالی شورای عالی را مورد بررسی و حسابرسی… ادامه خواندن بازرسان

هیات مدیره

ماده 43- اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو علی‌البدل خواهند بود. ماده 44- اولین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی… ادامه خواندن هیات مدیره

مجامع عمومی

ماده 23- اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معبتر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می گردد. ماده 24- چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف) ماده (6) قانون… ادامه خواندن مجامع عمومی

شورای عالی

ماده 4- تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی ، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون ، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی بوسیله شورای عالی تعیین واعلام می گردد. ماده 5- نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی… ادامه خواندن شورای عالی

کلیات

ماده 1- در این آئین نامه ، واژه های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می رود:الف – قانون : « قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ».ب – کانون : « کانون کارشناسان رسمی دادگستری ».ج – شورای عالی : « شورای عالی کارشناسان رسمی ». ماده 2- ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم… ادامه خواندن کلیات

لیست اسامی کارشناسان کشیک مهر ماه 99 با صلاحیت ارزیابی املاک مسکونی

لیست اسامی کارشناسان کشیک مهر ماه 99 با صلاحیت ارزیابی املاک مسکونی

لیست اسامی کارشناسان کشیک آذر ماه 98 ، با صلاحیت ارزیابی املاک مسکونی

لیست اسامی کارشناسان کشیک آذر ماه 98 ، با صلاحیت ارزیابی املاک مسکونی

اطلاعیه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص اعلام تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1398

اطلاعیه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص اعلام تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1398