علی عابدینی فنودی

رشته کارشناسی
نامعلی
نام خانوادگیعابدینی فتودی
شماره پرونده4701300001
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی88/04/18
تأسیسات ساختمانی
موبایل9153620696
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری –ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات حرارتی و برودتی – ارزیابی و رسیدگی به امور آسانسورها و بالابر و پله برقی –ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات و سیستم های اعلام و اطفاء حریق ساختمانها-رسیدگی به اختلاف فیمابین پیمانکاران،مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی