آزمون کارشناسان رسمی دادگستری روز جمعه ۱۵ دیماه سال جاری برگزار می شود

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد: آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در روز جمعه مورخ 15 دیماه سال جاری برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی شورای عالی  محمد حسین دادخواه گفت: از آنجاییکه ثبت نام متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری از طریق سازمان سنجش انجام می پذیرد، زمان برگزاری این آزمون همانطور که قبلا به اطلاع عموم رسید در روز جمعه 15 دیماه سال جاری در 31 استان و 35 حوزه امتحانی در 67 رشته بطور همزمان  برگزار خواهد شد.

صفحه مربوط به اطلاعیه در سایت سازمان سنجش و آموزش کشور