اطلاعیه مهم در مورد آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

احتراما به اطلاع متقاضیان محترم آزمون کارشناس رسمی دادگستری که نسبت به آزمون مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ اعتراض دارند می‌رساند برای ثبت اعتراض خود می توانند مطابق با دستورالعملها و مهلت تعیین شده توسط سازمان سنجش به نشانی: https://request.sanjesh.org/noetrequest/login مراجعه نمایند.