محسن بهدانی

رشته کارشناسیمعماری داخلی و تزئینات
ناممحسن
نام خانوادگیبهدانی
شماره پروانه4701630006
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1400/11/12
موبایل09151604136
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت ( تأمین دلیل ) تزئینات و معماری داخلی ساختمان -تطبیق وضعیت (با نقشه ، قرارداد، ضوابط ،مقررات ، قدمت، نوع)مربوط به تزیینات و معماری داخلی ساختمان-تعیین علت بروز و میزان خسارت وارده به تزیینات و معماری داخلی ساختمان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *